Här kan du lyssna till en guidad kroppsscanning. Syftet med övningen är att fördjupa din kontakt med kroppen och öka din förmåga att lyssna och uppfatta kroppens signaler och behov. Den passar väldigt bra att göra om du har svårt att slappna av eller somna eftersom du genom att rikta uppmärksamheten mot kroppen lättare kan släppa tankar.  Du kan göra kroppsscanningen sittande, stående eller liggande.

Lyssna gärna med hörlurar för bästa ljud!

Prova gärna att göra en kroppsscanning på egen hand. Gå igenom kroppen med din uppmärksamhet, kroppsdel för kroppsdel från tårna upp längs hela kroppen, enda upp till huvudet. Experimentera gärna med olika hastigheter och detaljrikedom när du gör din kroppsskanning själv.