2023 > 03

Din inre vandrare!
Vagusnerven är den längsta nerven i kroppen. Vagus betyder vandrare och har till uppgift att reglera nerv- och immunsystemet. Den sköter även livsviktiga automatiska processer som puls, andning och matsmältning. Den verkar även ha med socialt samspel och sinnestillstånd att göra och utveckling av medkänsla. Studier visar att vagusnerven medverkar till att frisätta oxytocin, kroppens lugn-och ro-hormon, vilket ligger bakom känslan av samhörighet. Vagusnerven har en egen ton, puls. Ju högre och starkare vagustonus vi har desto bättre mår vi.

Läs hela inlägget »