Är du Mind Full eller Mindful?

-Om hur hela tillvaro kan förändras i medveten närvaro!

Att vara närvarande i stunden, i just det här ögonblicket som egentligen är det enda ögonblick som vi kan påverka, är inte alltid så enkelt. Den goda nyheten är att medveten närvaro är en förmåga som vi kan träna upp som vilken annan förmåga som helst. Efter en tids träning kan det kännas som om hela tillvaron har förändrats, trots att ingenting har förändrats, mer än att du har blivit mer medvetet närvarande!

Varför träna mindfulness?
Forskning visar att träning i medveten närvaro påverkar hur pass väl våra hjärnor fungerar både när det gäller vår mentala effektivitet som minne, koncentrationsförmåga och effektivitet men också vårt psykologiska välbefinnande d v s vår upplevelse av välmående. Närvaro träning har positiv effekt på bl a stress, sömnproblem och smärthantering

Hur tränar du mindfulness?
Att vara medvetet närvarande är ett förhållningssätt till livet som grundar sig på acceptans och icke dömande. Närvaroträning bygger på enkla tekniker som består av meditation, kroppsscanning, medveten yoga, reflektion och vardagsträning. Under kursen tränar vi på dessa tekniker som hjälper dig att påverka ditt liv. Kursen ger dig verktyg och inspiration så att du kan fortsätta att träna på egen hand i din vardag.

Kursstart: Ny kursstart är ännu inte planerad.
Pris: 6 ggr, 1 400 kr.(inkl kursdokumentation)
FAR-rabatt: Du som har FAR (Fysiskt aktivitet på recept) får 10% rabatt på kursavgiften.